Kontakti

Pakalpojumi

Mēs piedāvājam kompleksu objektu pārvaldīšanas pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu jūsu īpašuma saglabāšanu un komfortablus apstākļus jūsu darbavietām.

temp

Civinity solutions nodrošina pilnu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu klāstu t.sk. ēku administrēšanu, telpu un teritorijas uzkopšanu, apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, tehnisko sistēmu apkopes, kā arī īpašuma uzlabošanas pakalpojumus.

Pārvaldīšana un administrēšana

Pārvaldīšanas un administrēšanas pakalpojumus īstenojam vadoties no normatīvajos aktos noteiktā, kā arī ņemot vērē klienta vēlmes un katra objekta specifiku.

Pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • komunālo pakalpojumu nodrošināšana
 • parādu piedziņa, juridiskais atbalsts, lietvedība
 • ēkas finanšu uzskaite, atskaišu nodrošināšana
 • kopsapulču organizēšana
 • iniciatīva mūsdienīgu uzlabojumu ieviešanā
Uzzināt vairāk

Apsardzes pakalpojumi

Katra objekta un klientu drošībai izstrādājam individuālu apsardzes pakalpojumu kompleksu, kas nodrošina drošību telpās un teritorijā.

Pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • fiziskā apsardze
 • dežuranta pakalpojumi
 • objekta apgaitas
 • videonovērošana
Uzzināt vairāk

Atkritumu apsaimniekošana

Nodrošinām ne tikai atkritumu izvešanas pakalpojumus, bet arī katra objekta specifikai piemērotāko konteineru izvēli un atkritumu izvešanas regularitāti.

Pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • sadzīves atkritumu apsaimniekošana
 • šķiroto atkritumu apsaimniekošana
 • lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
 • būvniecības atkritumu apsaimniekošana
Uzzināt vairāk

Inženiertehnisko sistēmu apkalpošana

Inženiertehnisko sistēmu apkalpošanā izmantojam katrai sistēmai piemērotas apkalpošanas metodes vadoties no normatīvajos aktos un sistēmu reglamentos noteiktā.

 • elektrosistēmas un apgaismojuma uzturēšana
 • siltumapgādes sistēmas tehniskā apkalpošana
 • ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskā apkalpošana
 • dzesēšanas un kondicionēšanas sistēmas tehniskā apkalpošana
 • liftu tehniskā apkalpošana
 • sīkie remonta darbi
 • ēkas konstruktīvo elementu uzraudzība
 • vārtu un barjeru tehniskā apkalpošana
 • kodu sistēmu un namruņu tehniskā apkalpošana
 • dīzeļģeneratoru tehniskā apkalpošana
 • ugunsdrošības un ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā apkalpošana
 • dūmvadu tīrīšana
 • skaitītāju automātisko nolasīšanas sistēmu tehniskā apkalpošanas
 • avārijas dienests 24/7
Uzzināt vairāk

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanā lietojam inovatīvas tīrīšanas tehnoloģijas, izmantojot tikai profesionālai tīrīšanai paredzētus uzkopšanas līdzekļus un inventāru.

Pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • koplietošanas telpu ikdienas uzkopšana
 • koplietošanas telpu ģenerāltīrīšana
 • specializēta tīrīšana pēc būvdarbu veikšanas
 • logu tīrīšana
Uzzināt vairāk

Teritorijas pārvaldīšanas pakalpojumi

Papildus ikdienas teritorijas uzkopšanai nodrošinām specializētus teritorijas pārvaldīšanas pakalpojumus pielietojot īpašas metodes un iekārtas, tai skaitā industriālo alpīnismu.

Pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • teritorijas ikdienas uzkopšana
 • zālāja pļaušana, lapu savākšana
 • fasāžu tīrīšana
 • apstādījumu kopšana un apzaļumošana
 • sniega tīrīšana, izvešana, apledojuma likvidēšana
 • deratizācija, dezinfekcija
Uzzināt vairāk

Īpašuma uzlabošanas pakalpojumi

Papildus ikdienā veicamiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, piedāvājam arī tehnisko sistēmu un konstruktīvo elementu uzlabošanas pakalpojumus.

Pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • kosmētiskie remontdarbi
 • kapitālie remontdarbi
 • ēku renovācijas
 • auditu, termogrāfiju un tehnisko atzinumu sagatavošana
 • ieteikumu sagatavošana efektīvam resursu patēriņam
 • inovatīvu tehnisko risinājumu ieviešana
Uzzināt vairāk

Klientu apkalpošanas centrs 24/7

Kompetenti klientu apkalpošanas centra speciālisti ar pieredzi atbilstošā nozarē nodrošina klientu pieteikumu apstrādi 24 stundas 7 dienas nedēļā. Visi saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti un nodoti izpildei atbildīgajam speciālistam. Informācijas nodošana klientu apkalpošanas centra speciālistiem garantē operatīvu rīcību un risinājumu.

 • Avāriju pieteikšana
 • Remonta darbu pieteikumi
 • Pārvaldīšanas, administrēšanas un komunālo pakalpojumu uzziņas
 • Jautājumi par rēķiniem
 • Priekšlikumi un citi jautājumi
Uzzināt vairāk

Kontaktinformācija

CS KOMERCSERVISS ir likumīgais Civinity solutions zīmola pārstāvis Latvijā

Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai veikt pieprasījumu, sazinieties ar mums, zvanot uz Klientu apkalpošanas centra telefonu +371 670 69111 vai izmantojot e-pastu klientuserviss@civinity.lv vai aizpildiet zemāk esošo formu.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums iegūt vislabāko pieredzi mūsu mājas lapā
Ja jūs turpināt pārlūkot Jūs dodat savu piekrišanu, lai mēs varētu noteikt sīkdatnes

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā sniedzam saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk tekstā Regula) noteikto saistošo informāciju par datu pārziņa SIA “CS KOMERCSERVISS” (juridiskās personas reģistrācijas Nr.40003885943, adrese Ernesta Birznieka- Upīša iela 12, Rīga, LV-1050) veikto personas datu apstrādi. Turpmāk sniegtā informācija ietver šādus datu apstrādes mērķus: i) personu, kuras izmanto klientu elektronisko sistēmu, datu apstrāde; ii) kandidātu, kas piedalījušies atlasē uz darba vietām, datu apstrāde; iii) kvalitātes kontrole un pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšana (sarunu ierakstīšana); iv) sūdzību, jautājumu un atsauksmju administrēšana; v) saziņa pa e-pastu. Šajā dokumentā aprakstītas arī Jūsu, datu subjekta, tiesības, datu sniegšana to saņēmējiem un citi personas datu apstrādes noteikumi, ko piemēro visiem personas datiem, kas apstrādāti saskaņā ar iepriekšminētajiem mērķiem.

Personu, kuras izmanto klientu elektronisko sistēmu, datu apstrāde

Personu, kuras izmanto klientu elektronisko sistēmu, datus apstrādāsim, lai varētu sniegt ēku administrēšanas un uzraudzības pakalpojumus un nodrošinātu rēķinu par pakalpojumiem iesniegšanu elektroniskā veidā.

Klientu elektroniskās sistēmas izmantošana ir brīvprātīga, ja vēlaties, varat šo sistēmu neizmantot un turpināt saņemt rēķinus pa pastu. Tomēr, ja nolemjat izmantot klientu elektronisko sistēmu, reģistrācijas laikā Jums būs jāsniedz savi personas dati, kurus sistēmā lūgs ievadīt. Ja šos personas datus nesniegsiet, mums nebūs iespējams Jūs identificēt, veikt reģistrāciju un nodrošināt iespēju izmantot sistēmu.

Jūsu personas datus apstrādāsim ar Jūsu piekrišanu, pamatojoties uz līguma un tiesību aktos paredzēto saistību izpildi.

Jūsu personas datus uzglabāsim 10 gadus pēc pakalpojumus sniegšanas beigām.

Kandidātu, kas piedalījušies atlasē uz darba vietām, datu apstrāde

Ja saskaņā ar mūsu tīmekļa vietnē vai speciālajā darbinieku atlasei un darba meklēšanai paredzētajā tīmekļa vietnē publicēto paziņojumu par atlasi uz konkrētu darba vietu atsūtīsiet savu CV, Jūsu brīvprātīgi iesniegtos un citus turpmāk norādītos personas datus apstrādāsim darbinieku atlases mērķim.

Jūsu personas datus apstrādāsim līdz atlases beigām, t. i., nolemjot pieņemt darbā konkrētu kandidātu, beidzoties viņa pārbaudes laikam vai izlemjot beigt atlasi, neizvēloties nevienu kandidātu. Pēc atlases beigām Jūsu personas datus likvidēsim, izņemot, ja paudīsiet piekrišanu datu turpmākai uzglabāšanai nākotnē paredzētajām darbinieku atlases procedūrām. Ja piekrītat, ka Jūsu personas datus uzglabājam pēc atlases beigām, par to informējiet e-pastā vai savu vēlmi izsakiet tikšanās laikā. Ja paudīsiet šādu piekrišanu, Jūsu datus uzglabāsim 6 gadus, un, ja šajā laikā mūsu uzņēmumam vajadzēs jaunu darbinieku, mēs ar Jums sazināsimies. Pēc 6 gadu termiņa Jūsu personas datus izdzēsīsim.

Jūsu personas datus apstrādāsim un turpināsim tos uzglabāt ar Jūsu piekrišanu piedalīties atlasē, kā arī saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem un uz likumīgā pamata.

Informējam, ka saskaņā ar personas datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem mums ir piešķirtas tiesības vajadzības gadījumā vērsties pie Jūsu iepriekšējiem darba devējiem un lūgt viņu viedokli par Jūsu kvalifikāciju, profesionālajām spējām un ar darbu saistītajām īpašībām. Tomēr pie Jūsu pašreizējā darba devēja nevērsīsimies bez Jūsu iepriekšējas piekrišanas.

Kvalitātes kontrole un pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšana (sarunu ierakstīšana)

Tālruņa sarunas ierakstām, lai varētu kontrolēt sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu to pienācīgu sniegšanu. Sarunu ierakstīšana tiek pamatota ar Jūsu piekrišanu, pirms sarunas sākuma Jūs informēsim, ka saruna tiks ierakstīta un lūgsim sarunu turpināt tikai tad, ja piekrītat tās ierakstīšanai. Ja nepiekrītat sarunas ierakstīšanai, varat to pārtraukt un pie mums vērsties pa e-pastu, pastu vai ierodoties birojā. Informējam, ka pa e-pastu vai pastu nosūtāmo, Jūsu personas datu kategorijai atbilstošo informāciju varēsim sniegt tikai tad, ja varēsim noteikt Jūsu identitāti vai ja mums būs Jūsu aizpildīta veidlapa, kurā apstiprināts, ka norādītais e-pasts pieder Jums.

Zvana ieraksts tiks uzglabāts ne ilgāk par 30 dienām un pēc tam izdzēsts.

Sūdzību, jautājumu un atsauksmju administrēšana

Ja pa e-pastu vai citā veidā mūsu uzņēmumam iesniegsiet sūdzību, jautājumu vai atsauksmi, Jūsu brīvprātīgi iesniegtos personas datus apstrādāsim šīs sūdzības, jautājuma vai atsauksmes administrēšanas mērķim.

Ja Jūsu iesniegtā sūdzība būs saistīta ar strīdu, kas var potenciāli rasties, vai ar iespējamu kaitējumu un tml., Jūsu personas datus uzglabāsim ne ilgāk kā 10 gadus. Ja personas dati nebūs saistīti ar iespējamu strīdu, tos pēc iespējas drīzāk izdzēsīsim.

Jūsu personas datu apstrāde tiks balstīta uz Jūsu brīvprātīgi izteikto gribu, t.i., piekrišanu, tomēr atsevišķos gadījumos saskaņā ar tiesību aktos norādītajiem pienākumiem sūdzība var tikt uzglabāta ilgāk.

Saziņa pa e-pastu

Saskaņā ar Regulu par personas datiem uzskata sarakstes elektroniskajā pastā saturu, arī tad, ja saraksti veic juridisko personu darbinieki. Ņemot vērā iepriekšminēto, sarakstes saturam, kā arī e-pasta adresēm piemērosim saskaņā ar Regulu saistošās personas datu apstrādes normas.

Personas datu apstrādes pamats ir Jūsu brīvprātīgi pausta griba veikt saraksti un sarakstē sniegt konkrētus datus, t.i. piekrišana. Turklāt datu apstrādes pamats var būt arī līguma izpilde un tiesību aktos paredzēto pienākumu izpilde.

Jūsu e-pasta adresi, sarakstes saturu un saistītos datus apstrādāsim, ievērojot samērīguma principu. Šie dati sākotnēji būs redzami mūsu darbiniekam, ar kuru sazināsieties nepastarpinātā veidā. Tomēr atsevišķos gadījumos Jūsu saraksti var izlasīt arī citi mūsu uzņēmuma darbinieki, piemēram, iekšējās administrācijas, tiesību aktu vai iekšējo noteikumu iespējamo pārkāpumu izmeklēšanas nolūkā, darbinieka aizstāšanas gadījumā un saskaņā ar citiem saistītajiem mērķiem.

Personas datu sniegšana datu saņēmējiem

Personas datus varam sniegt:

 • IT, servera, pasta, arhivēšanas, mārketinga, apsardzes, grāmatvedības pakalpojumu, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, komunālo un citu pakalpojumu sniedzējiem, zemes iznomātājiem, nodokļu un nodevu administrēšanas iestādēm;
 • tās pašas grupas sabiedrībām;
 • notāriem, tiesu izpildītājiem, advokātiem, konsultantiem, revidentiem, brokeriem, apdrošinātājiem, kredītiestādēm;
 • tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādēm, tiesām un citām iestādēm, kas nodarbojas ar strīdu izskatīšanu;
 • potenciālajiem vai esošajiem mūsu uzņēmējdarbības vai tās daļas pārņēmējiem vai viņu pilnvarotajiem konsultantiem vai personām;
 • daudzdzīvokļu namu pilnvarotajām personām, biedrību pilnvarotajām personām, apvienību pilnvarotajām personām, komercobjektu pilnvarotajām personām.

Kādi ir personas datu aizsardzības principi, kurus ievērojam?

Vācot un izmantojot Jūsu mums uzticētos, kā arī no citiem avotiem likumīgā ceļā iegūtos personas datus,ievērosim šādus principus:

 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un pārredzamā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);
 • Jūsu personas dati tiek vākti saskaņā ar noteiktiem, skaidri definētiem mērķiem, un tie tālāk netiek apstrādāti, ja nav savienojami ar mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
 • Jūsu personas dati ir adekvāti, pietiekami, un tikai tādi, kas nepieciešami mērķu, kādiem tie tiek apstrādāti, sasniegšanai (datu apjoma samazināšanas princips);
 • apstrādātie personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināmi (precizitātes princips);
 • Jūsu personas dati tiek uzglabāti tādā veidā, lai personas identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas nepieciešams mērķiem, kuru dēļ Jūsu personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas laika ierobežojuma princips);
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai, piemērojot attiecīgos tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, tiktu nodrošināta pienācīga personas datu aizsardzība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, pret datu nejaušu zudumu, likvidēšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

Datu subjekta tiesību īstenošana

Informējam, ka Jums ir šādas datu subjekta tiesības: tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un veidu, kādā tie tiek apstrādāti; tiesības pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgos personas datus; tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu vai pieprasīt apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu); tiesības pieprasīt, lai personas datu apstrāde tiktu ierobežota; tiesības uz datu pārcelšanu; tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai; tiesības atsaukt piekrišanu.

Lai varētu īstenot savas datu subjekta tiesības, mums būs jānosaka Jūsu identitāte. Nenosakot Jūsu identitāti, mēs nevarēsim zināt, vai pie mums vērsusies tieši tā persona, kuras personas datus mēs apstrādājam, tādēļ nevarēsim īstenot Jūsu tiesības.

Mēs varam atteikties izskatīt Jūsu saņemto pieprasījumu par tiesību īstenošanu vai lūgt par to attiecīgu samaksu, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai lieks, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Ja vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības vai jums ir citi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam pie mums vērsties, izmantojot šo kontaktinformāciju: personasdati@civinity.lv, tālr. 80001599.